Forskningsseminarium: Utbildning och lärande

Utbildningsvetenskapliga seminariet

Presentatör: Nadia Lebedeva

Ämne: Avhandlingsavsnitt

Datum: 29 mars 2017
Tid: 13:00-15:00
Plats: Selma