Forskningsseminarium: Energi, skog och byggd miljö - A review on data-driven models for multi-timescale building energy prediction

Presentatör: Xingxing Zhang

Titel: A review on data-driven models for multi-timescale building energy prediction

Datum: 7 juni 2017
Tid: 13.00-14.30
Plats: BC-rummet, Borlänge