Forskningsseminarium: Utbildning och lärande

Utbildningsvetenskapliga seminariet

Presentatör: Doktorand från La Trobe University, Melbourne

Ämne: Forskningsprojekt

Datum: 25 april
Tid:13:00-15:00
Plats: Selma