Forskningsseminarium: Hälsa och Välfärd - Forskning om personcentrerad vård

Moderator: Lars Wallin

Titel: Forskning om personcentrerad vård,

Datum: 23 maj 2017
Tid: 13.00-16.00
Plats: V325, Campus Falun