Forskningsseminarium: Hälsa och Välfärd - Interprofessional Education and Team Training: The Bridge to Improving Patient Safety

Presentatör: Julie Brixey, Associate professor at the University of Texas Health Science Center at Houston, USA

Titel: "Interprofessional Education and Team Training: The Bridge to Improving Patient Safety"

Datum: 17 maj 2017
Tid: 11.00-12.00
Plats: Fö3, Falun