Forskningsseminarium: Hälsa och välfärd

Datum: 8 maj
Tid: 10:00-12:00
Lokal:
Jerusalem