Forskningsseminarium: Hälsa och välfärd - Patients’ perceptions and experiences of the physical environment at a new built stroke unit

Presentatör: Anna Anåker

Titel: Patients’ perceptions and experiences of the physical environment at a new built stroke unit.

Datum: 22 maj
Tid:
10:00-12:00
Lokal: Jerusalem