Forskningsseminarium: Hälsa och välfärd

Lokal: Jerusalem