Forskningsseminarium: Hälsa och välfärd - Ansökningar till Vetenskapsrådet

Presentatör: Anna Ehrenberg

Ämne: Ansökningar till Vetenskapsrådet

Datum: 6 mars 2017
Tid: 10:00-12:00
Lokal: Ekeby, Campus Falun