Forskningsseminarium: Hälsa och välfärd

Titel: Hälsoekonomi
Presentatör: Hanna Gyllensten

Datum: 27 mars 2017
Tid: 10.00-11.00
Plats: Högskolan Dalarna, Campus Falun, Jerusalem