Forskningsseminarium: Hälsa och välfärd - The missing link - om informationsöverföring mellan sjukhus och hem för strokepatienter

Presentatörer: Sebastian Lindblom, Marie Elf 
Titel: The missing link - om informationsöverföring mellan sjukhus och hem för strokepatienter.

Datum:
10 april 2017
Tid: 10.00-11.00
Plats: Högskolan Dalarna, Campus Falun, Jerusalem