Forskningsseminarium: Interkulturella studier

Interkulturella språkstudier, IKSS

Presentatör: Monika Stridfeldt presenterar sin forskning

Datum: 23 maj

Tid: 13.00-15.00


Plats: Valborg, samtal 50