Forskningsseminarium: Interkulturella studier - Politisk kommunikation och politiska rådgivare

Interkulturella språkstudier, IKSS

Presentatörer: Annelie Ädel presenterar sin forskning och Malin Rotman presenterar forskningsprojekt Politisk kommunikation och politiska rådgivare

Datum: 13 juni 2017
Tid: 13.00-15.00
Plats: Valborg, samtal 50