Forskningsseminarium: Interkulturella studier

Transition, identitet och civilsamhälle, TICS

Presentatör: Kjetil Duvold och Sverre Wide
Titel: "Demokrati, utbildning, tolerans" (DUT). Genomgång av frågeformulär och pilotupplägg.

Datum: 11 januari 2016
Tid: 10.00-12.00
Plats: Karin Larsson, Campus Falun