Forskningsseminarium: Interkulturella studier

Litteratur, Identitet och transkulturalitet, LIT

Presentatörer: Lovisa Berg och Mattias Aronsson

Titel: Masculinities and the Female Authored Syrian Novel Marguerite Duras i svensk översättning

Datum: 21 mars

Tid: 13.00-15.00

Plats: Emma Zorn, samtal 48