Forskningsseminarium: Interkulturella studier - Film - inte bara en känslobärare!

Presentatör: Johnny Wingstedt

Audiovisuella studier, AVS

Titel: Film - inte bara en känslobärare!

Datum: 5 april
Tid: 19.00-20.30
Plats: 2002A (Lyssningsrummet) Mediehuset