Forskningsseminarium: Interkulturella studier

Audiovisuella studier, AVS

Presentatör: Johnny Wingstedt

Titel: Film - inte bara en känslobärare!

Datum: 5 april

Tid: 19.00-20.30

Plats: 2002A (Lyssningsrummet) Mediehuset