Forskningsseminarium: Interkulturella studier

Litteratur, identitet och transkulturalitet, LIT

Ämne: Antologiprojektet Narratives Crossing Borders

Datum: 16 maj

Tid: 13.00-15.00

Plats: Emma Zorn, Samtal 47