Forskningsseminarium: Interkulturella studier

Litteratur, identitet och transkulturalitet, LIT

Presentatör: Toshiko Sugino

Titel: "Nikkei Brazilians in Japan"

Datum: 4 april
Tid: 13.00-15.00
Plats: Klaipeda, Samtal 47