Forskningsseminarium: Interkulturella studier

Litteratur, identitet och transkulturalitet, LIT

Tema: Antologiprojektet Narratives Crossing Borders

Datum: 7 mars

Tid: 13.00-15.00

Plats: Ljungbergsrummet, Samtal 52