Forskningsseminarium: Interkulturella studier - Antologiprojektet Narratives Crossing Borders

Litteratur, identitet och transkulturalitet, LIT

Tema: Antologiprojektet Narratives Crossing Borders

Datum: 7 mars
Tid: 13.00-15.00
Plats: Ljungbergsrummet, Samtal 52