Forskningsseminarium: Interkulturella studier

Litteratur, identitet och transkulturalitet, LIT

Presentatörer: Lung-Lung Hu och Chatarina Edfeldt presenterar sin forskning

Datum: 2 maj
Tid: 13.00-15.00
Lokal: Emma Zorn, Samtal 47