Forskningsseminarium: Mikrodataanalys - Integrations among government, estate investor and resident in residential planning

Presentatör: Xiaoyun Zhao

Tema:  Integrations among government, estate investor and resident in residential planning.

Datum: 24 februari
Tid: 10:30-12:00
Plats: 332, Campus Borlänge