Forskningsseminarium: Mikrodataanalys

Tema:  Integrations among government, estate investor and resident in residential planning.
Presentatör: Xiaoyun Zhao

Datum: 24 februari
Tid: 10:30-12:00
Plats: 332, Campus Borlänge