Forskningsseminarium: Stålformning och ytteknik

Presentatör: Yagiz Azizoglu
Titel: Temperature investigation in cold pilgering

Datum: 6 februari 2017
Tid: 15.00-16.00
Plats: B-321, Campus Borlänge