Forskningsseminarium: Stålformning och ytteknik

Presentatör: Hans Kellner
Titel: Influence of stirring on Al2O3-MgO and TiN cluster growth and removal in Alloy 825

Datum: 8 maj 2017
Tid: 15.00-16.00
Plats: B-321, Campus Borlänge