Forskningsseminarium: Stålformning och ytteknik

Presentatörer: Hans Kellner och Yagiz Azizoglu

Titlar: Hans Kellner: Effect of the Stirring Mode on the Behavior of Al2O3-MgO and TiN Particles and Clusters During Ladle Treatment of Ni-based Alloy 825.
Yagiz Azizoglu presenterar sin licentiatavhandling: Modeling of Cold Pilgering of Tubes.

Datum: 24 maj 2017
Tid: från kl.13 och som längst till kl.16.30
Plats: BC-rummet, Campus Borlänge