Forskningsseminarium: Tourism - Rörlighet och karriärvägar i den svenska besöksnäringen

Presentatör: Mija Thulemark, Högskolan Dalarna

Titel: Rörlighet och karriärvägar i den svenska besöksnäringen

Subject: Mobility and career paths in the Swedish hospitality sector

Datum: 24 mars 2017
Tid: 13:00-14:00
Plats: BC-rummet