Forskningsseminarium: Utbildning och lärande

Utbildningsvetenskapliga seminariet

Presentatörer: Kollegiala gruppen SO-didaktik

Tema: Artiklar i temanumret Det o(för)väntade i So-ämnenas undervisning – bjudningar till Annat kunskapande och identitetsskapande? av tidskriften Nor-didactica

Datum: 7 juni 2017
Tid: 13:00-15:00
Plats: Selma