Forskningsseminarium: Välfärd

Presentatör: Kari Jess

Tema: Text om Kausalitet i programteori, samt diskussion kring seminarier i välfärd framöver.

Datum: 22 mars 2017 
Tid: 13.00-16.00
Plats: Jerusalem, Campus Falun