Forskningsseminarium: energi, skog och byggd miljö

Presentatör: Amir Sattari, Högskolan Dalarna

Titel: Experimental Investigations of Ventilation Flow Patterns and Thermal Comfort – Applications for a new ventilation concept, for study of blackening on wall surfaces and in a multi-family residential.

Tid: 13-14.30

Plats: BC-rummet, Campus Borlänge