Forskningsseminarium: Hälsa & Välfärd - Patients experiences after anti-VEGF treatment for sight-threatening diabetes macular oedema

Presentatör: Therese Granström 
Titel: Patients experiences after anti-VEGF treatment for sight-threatening diabetes macular oedema - a qualitative interview study.

Datum:
24 april 2017
Tid: 10.00-11.00
Plats: Högskolan Dalarna, Campus Falun, Jerusalem