Forskningsseminarium: Hälsa & välfärd - Healthcare context for knowledge translation in Vietnam

Presentatör: Duc Duong

Titel: Healthcare context for knowledge translation in Vietnam: Development and application of the Context Assessment for Community Health (COACH) tool.

Datum: 27 februari 2017
Tid: 10.00-12.00
Plats: Högskolan Dalarna, Campus Falun, Jerusalem