Forskningsseminarium: Hälsa & välfärd

Presentatör: Duc Duong
Titel: Healthcare context for knowledge translation in Vietnam: Development and application of the Context Assessment for Community Health (COACH) tool.
Datum: 27 februari 2017
Tid: 10.00-12.00
Plats: Högskolan Dalarna, Campus Falun, Jerusalem