Vårterminen 2018 börjar

Vårterminen börjar den 15 januari (v. 3) 2018.