Vårterminen 2019 börjar

Vårterminen börjar den 21 januari (v. 4) 2019.