Höstterminen 2017 slutar

Höstterminen slutar den 14 januari (v. 2) 2018.