Vårterminen 2018 slutar

Vårterminen slutar den 3 juni (v. 22) 2018.