Höstterminen 2018 slutar

Höstterminen slutar den 20 januari (v. 3) 2019.