Forskningsseminarium: Interkulturella studier

Interkulturella språkstudier, IKSS

Presentatör: Monika Matevska Stier

Tema: Extern forskningsfinansiering för språkvetare

Datum: 28 mars

Tid: 13.00-15.00

Plats: Valborg, samtal 50