Forskningsseminarium: Interkulturella studier - Extern forskningsfinansiering för språkvetare

Interkulturella språkstudier, IKSS

Presentatör: Monika Matevska Stier

Tema: Extern forskningsfinansiering för språkvetare

Datum: 28 mars 2017
Tid: 13.00-15.00
Plats: Valborg, samtal 50