Forskningsseminarium: Interkulturella studier

Interkulturella språkstudier, IKSS

Presentatör: Gintare Grigonyte, Stockholms universitet

Tema: Presentation av forskning kring statistiska metoder

Datum: 11 april
Tid: 13.00-15.00
Plats: Valborg, samtal 50