Forskningsseminarium: Interkulturella studier

Interkulturella språkstudier, IKSS

Presentatör: Gintare Grigonyte, Stockholms universitet

Tema: presentation av forskning kring statistiska metoder

Datum: 25 april

Tid: 13.00-15.00

Plats: Valborg, samtal 50