Forskningsseminarium: Interkulturella studier

Interkulturella språkstudier, IKSS

Presentatör: Bosse Thorén

Innehåll: Presentation av två forskningsprojekt som studerar hur olika fonetiska drag i olika mån bidrar till att göra talet - främst andraspråkstalet - begripligt.

Datum: 14 mars 2017
Tid: 13.00-15.00
Plats: Valborg, samtal 50