Forskningsseminarium: Interkulturella studier - Presentation av pågående projekt

Interkulturella språkstudier, IKSS

Presentatör: Ma Luisa Carrió Pastor, Universitat Politècnica de València, Spanien

Ämne: Presentation av pågående projekt

Datum: 16 maj
Tid: 13.00-15.00
Plats: Pelle Snygg, samtal 50