Forskningsseminarium: Interkulturella studier - Vidare inläsning på området interkulturell kommunikation

Interkulturella språkstudier, IKSS

Tema: Vidare inläsning på området interkulturell kommunikation: Vi presenterar och diskuterar ett urval kapitel ur Routledge Handbook of Language and Intercultural Communication (2012) redigerad av Jane Jackson.

Datum: 9 maj
Tid: 13.00-15.00
Plats: Valborg, samtal 50