Forskningsseminarium: Interkulturella studier

Gemensamt seminarium för hela forskningsprofilen Interkulturella studier, ISTUD

Presentatörer: Frans Lettström berättar om dataarkivering och Fredrik Karlsson tar upp God forskningssed med efterföljande diskussion.

Datum: 29 mars

Tid: 9.30-12.00

Plats: V318, samtal 50