Forskningsseminarium: Interkulturella studier

Gemensamt seminarium för hela forskningsprofilen Interkulturella studier, ISTUD

Presentatörer: Frans Lettenström - "Öppen vetenskap på Högskolan Dalarna" och Fredrik Karlsson - "God forskningsed"

Datum: 29 mars
Tid: 9.30-12.00
Plats: V318, samtal 50