Forskningsseminarium: Interkulturella studier

Gemensamt seminarium för hela profilen Interkulturella studier, ISTUD

Presentatör: Sverre Wide

Ämne: Presentation av ett forskningstema/problemområde med anknytning till Interkulturella studier med efterföljande diskussion.

Datum: 8 maj

Tid: 9.30-12.00

Plats: V321