Forskningsseminarium: Interkulturella studier - Presentation av ett forskningstema/problemområde

Gemensamt seminarium för hela profilen Interkulturella studier, ISTUD

Presentatör: Sverre Wide

Ämne: Presentation av ett forskningstema/problemområde med anknytning till Interkulturella studier med efterföljande diskussion.

Datum: 8 maj 2017
Tid: 9:30-12:00
Plats: V321