Licentiatuppsats: Göran Morén

Göran Morén försvarar sin licentiatuppsats

Opponent: Trond Solhaug, professor, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim

Dag: Torsdag 1 juni 2017
Tid: 10.00-12.00
Plats: Föreläsningssal 5, Högskolan Dalarna, Campus Falun