Forskningsseminarium: Interkulturella studier

Minoritet, identitet och autenticitet, MIA

Datum: 2 maj
Tid: 13.00-17.00
Plats: Gässlingen