Forskningsseminarium: Interkulturella studier

Minoritet, identitet och autenticitet, MIA

Datum: 2 maj

Tid: 13.00-17.00

Plats: Gässlingen