Nätverksträff för regionens lärare i idrott och hälsa

Bedömning och betygsättning i idrott och hälsa

Tid: Torsdag 4 maj kl 13.00-16.30
Plats:
Föreläsningssal 1, Högskolan Dalarna, Campus Falun

Program

13.00 -14.30   Lena Svennberg från GIH föreläser

Lena Svennberg, porträttbildSvårt att sätta betyg för lärare i idrott och hälsa när många krav ska uppfyllas: Lena Svennberg är doktor i idrottsvetenskap vid GIH och adjunkt i idrottsvetenskap och biologi vid högskolan i Gävle. Hon har i sin avhandling undersökt vad lärare värderar då de sätter betyg i idrott och hälsa och olika elevers möjligheter att lyckas i ämnet:
– Min ambition är att lyfta frågor som handlar om svårigheter i betygsättningen i relation till målsättningar i läroplanen och de kunskapskrav som infördes 2011. Lärare ska göra likvärdiga och transparanta bedömningar av eleverna samtidigt som de kvalitativa kunskapskraven kan vara svåra att beskriva med ord. Det ställs även krav på individualisering av undervisningen utifrån elevernas olika förutsättningar och ibland uppstår spänningar mellan lärarens dubbla uppdrag.

14.30 -14.50   Kaffe/te och smörgås

14.50 -16.00   Stadievisa gruppdiskussioner

16.00 -16.30   Summering och frågestund             

Anmälan till nätverksträffen gör du här senast den 28 april

Varmt välkomna!

Hälsar ämnet Idrotts och hälsovetenskap, Högskolan Dalarna

Solveig Ahlin, Erik Backman, Jenny Isberg, Andreas Isgren och Gunn Nyberg