Nyinvigning av Högskolebiblioteket i Borlänge

Sommaren 2016 genomfördes en ombyggnad av Högskolan Dalarnas bibliotek i Borlänge för att förbättra studiemiljön.
Studenterna har nu tillgång till nya läsplatser, grupprum och en ny matsal.

Med anledning av detta bjuds det på nyinvigning med Marita Hilliges och mingel med dryck och tilltugg.

Datum: onsdag 1 mars
Tid: 14.30-15.30
Plats: Biblioteket, Högskolan Dalarna, Campus Borlänge

Välkommen!