Öppen föreläsning: Alla vill ha jämställdhet – eller?

Hur reproduceras kön genom hur vi använder begrepp som ”jämställdhet”, ”manligt” och ”kvinnligt”, både i vetenskapen och i vardagen? Hur kan vi förstå att nästan alla vill ha jämställdhet samtidigt som den feministiska problematiseringen av kön uppfattas som så hotfull? Genom att inte utmana begreppen kan vi undgå att förändra, samtidigt som vi ändå kan klappa oss för bröstet och vara fina människor. Jag diskuterar kopplingen mellan kön och makt och vad som händer när makten utmanas.

Presentatör: Stina Jeffner, lektor i sociologi vid Högskolan Dalarna

Datum: 12 april 2017 
Tid: 16.00-17.00
Plats: Högskolebiblioteket, Campus Falun