Öppen föreläsning: Bildning i utbildning

Hur kan dagens utbildning i skola och högskola bättre förbereda människor för att förstå och påverka sin värld? Samtidshistoriker som Yuval Noah Harari (Homo Deus), Pankaj Mishra (Age of Anger) och Jennifer Welsh (The Return of History) skildrar i sina nyutkomna analyser en värld i stark och snabb förändring. Kan fokus på bildning stärka såväl yrkesförberedelsen som ett självständigt medborgarsansvar i framtidens samhälle?

Presentatör: Andrew Casson, fil dr i litteraturvetenskap och vicerektor vid Högskolan Dalarna

Datum: 10 maj 2017
Tid: 16.00-17.00
Plats: Högskolebiblioteket, Campus Falun