Öppen föreläsning: "Fråga forskaren" - Maskininlärning och datorseende som understöd för beslut

Föreläsare: Roger Nyberg
Datum: 31 maj 2017
Tid: 16.00-16.45
Plats: Högskolebiblioteket, Campus Falun