Öppen föreläsning: "Fråga forskaren" - Tonårspojkars hälsa

Hur ser tonårspojkar på sin hälsa? Hur ser de på känslor eller på social status och vilka uppfattningar har de om maskulinitet? Att ha självkänsla, tillgång till tillitsfulla relationer och att våga stå emot traditionella maskulinitetsnormer utan att tappa status bidrar positivt, visar forskningen, till tonårspojkars hälsa

Presentatör: Eva Randell, med dr i folkhälsovetenskap och lektor i socialt arbete vid Högskolan Dalarna

Datum: 26 april 2017
Tid: 16.00-16.45
Plats: Högskolebiblioteket, Campus Falun