Öppen föreläsning: Friskt liv, hållbart samhälle

Kan arbetet för bättre folkhälsa och hållbar utveckling gå hand i hand? Vilka kopplingar finns mellan klimatomställningen och människors livskvalitet, välbefinnande och hälsa? Jag presenterar och diskuterar nyare forskning kring dessa frågor, t.ex. vilken påverkan aktiva transporter till fots och med cykel kan ha om de ersätter motoriserade transporter på korta sträckor.

Presentatör: Anton Grenholm, universitetsadjunkt i medicinsk vetenskap vid Högskolan Dalarna

Datum: 14 juni 2017
Tid: 16.00-17.00
Plats: Högskolebiblioteket, Campus Falun